Zv.drejtori i Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdulselam Selami së bashku me Kryetarin e Komunës së Bogovinës Alban Xhemaili , Ministrat Nuredini dhe Xhemaili , sekretarin shtetëror Celiku lëshuan në përdorim rugën që lidh fshatrat Bogovinë dhe Sedlarcë e Epērm.
Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Bogovinës me vlerë mbi 11 milion denar.
Komuna e Bogovinës, përveç këtij projketi nga ana e Agjencis i janë miratuar edhe dy projekte tjera dhe atë rruga në fshatin Kamjan dhe nga planet urbanistike rruga që lidh fshatrat Pirok , Sedlarce , Kamjan , Pallçishtë dhe Siniçan apo mbi 60% të teritorit të Komunës së Bogovinës.
Me anë të ktyre projekteve zhvillojmë vendet rurale dhe përmisohet infrastruktura në vende rurale.
Mjetet janë siguruar nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes Qeveris së RMV.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getUTCFullYear()+D.getUTCMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();