Zv.drejtori i Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdulselam Selami së bashku me Kryetarin e Komunës së Bogovinës Alban Xhemaili , Ministrat Nuredini dhe Xhemaili , sekretarin shtetëror Celiku lëshuan në përdorim rugën që lidh fshatrat Bogovinë dhe Sedlarcë e Epērm.
Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Bogovinës me vlerë mbi 11 milion denar.
Komuna e Bogovinës, përveç këtij projketi nga ana e Agjencis i janë miratuar edhe dy projekte tjera dhe atë rruga në fshatin Kamjan dhe nga planet urbanistike rruga që lidh fshatrat Pirok , Sedlarce , Kamjan , Pallçishtë dhe Siniçan apo mbi 60% të teritorit të Komunës së Bogovinës.
Me anë të ktyre projekteve zhvillojmë vendet rurale dhe përmisohet infrastruktura në vende rurale.
Mjetet janë siguruar nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes Qeveris së RMV.

Loading...
Global