Këshilli për vlerësimin e aktakuzës së Gjykatës Penale e cila vepron pas vlerësimit të aktakuzës së PPTH-së për përndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsion, duke vepruar pas ankesave të aktakuzës kundër Bojan Jovanovskit, Katica Janevës dhe Zoran Milevskit, solli vendim me të cilin ankesat e të dyshuarve hidhen poshtë si të pabaza, ndërsa aktakuza aprovohet në tërësi.

T mobile In article [1]

Kundër këtij vendimi, sipas dispozitave të Ligjit për procedurë penale, ata  nuk kanë të drejtë për ankesë. Pas aprovimit të aktakuzës, do të formohet lëndë penale e cila përmes sistemit AKMIS do të shpërndahet për procedim të mëtutjeshëm, ndërsa pas caktimit të seancës kryesore, palët dhe opinioni publik do të jenë të njoftuar , informojnë nga Gjykata penale Shkup.