Dekret për mënyrën e ndarjes së marrëveshjeve për furnizim të Qeverisë me qeveritë e shteteve të huaja, që do të zbatohet për furnizime të cilat do të intensifikohen me anëtarësimin e shtetit në NATO është miratuar sot në seancën e Qeverisë.

“Dekreti u përgatit në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut ndërsa sjellja e tij është i domosdoshëm për arsye që rregullon materie e cila nuk i nënshtrohet zbatimit të rregullave procedurale në Ligjin për Furnizimet Publike në sferën e mbrojtjes dhe sigurisë, ndërsa bëhet fjalë për furnizime të cilat do të intensifikohen me inkuadrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO”, kumtoi pres shërbimi qeveritar.

Comments are closed.