Scania AXL nuk ka një kabinë, por menaxhohet nga një modul int eligjent me kamera, s ensorë dhe GPS.

Automjetet autonome zakonisht ndërlidhen me makina ele ktrike, por një gjë të tillë nuk e ka edhe Scania, pasi kamioni është mundësuar nga një motor biodizel SUS me djegie të brendshme, shkruan Auto Magazine.

Guroret dhe vendet e ndërtimit të mbyllura janë ideale për përdorimin e këtij kamioni.

Logjistika ka qenë shumë e suksesshme në menaxhimin e këtyre automjeteve në kushte të kontrolluara, por përdorimi i kamionëve autonomë në rrugët publike është ende një problem, duke pasur parasysh shumë çështje të pazgjidhura.