Ali Hertica

Organizimi i sistemi politik nuk është më i përshtatshme në kohë të demokracisë dinamike, ku tri partitë tradicionale marrin parasysh konkurrentët ,nacionalistët, ekologjistët dhe të djathtën dhe të majtën radikale,ku një shfaqje e të ashtuquajturave mikro fuqi pengon që mund të destabilizon rendin ekzistues të shoqëris Kosovare.Për shkak se ata nuk duan të bindin gjithë audiencën elektorale, nuk kanë nevojë të kenë një program të detajuar për të gjitha temat e politikave. Si rezultat, fuqia është e fragmentuar dhe kjo është një problem  ku kjo  tingëllon mjaft e pa kuptimt në shoqërin tone e cila thujse veq është në rrugtim të një shetit demokratik dhe ligjor duke u bazuar në premtimet e liderve poltik që tani pas zgjedhëjeve.

Zgjedhjet të  shpeshta  nuk e bëjnë një shoqëri një demokratike  dhe pluraliste të një sistemi electoral pa concept të politikës . Ne e quajmë një sistem demokratik kur të gjithë kanë një të drejtë të barabartë për informacion, pjesëmarrje dhe pjesëmarrje. Demokracia rreth arsyetimit publik ose “mendoni së bashku.Njerëzit braktisin, votojnë bosh ose thjesht nuk shfaqen më. Të gjithë e dinë problemin ekziston gjithashtu një ndjeshmëri e madhe për votuesit më të mirë. Artikujt, pjesët e opinioneve dhe programet televizive për boshatisës dhe jo-votuesit janë duke u diskutuar. “Ata kanë të drejtë në lidhje me votuesit e protestës. Mos harroim momentet e bërjes në TV të politikanëve që vallëzojnë .

Votusit ka zgjedhur të votojë, për një reform të re poltike  e jo për Partinë Pirate, në atë parti që do të zëvendësonin më shumë demokracinë tonë ku ka shumë  mollë të kalbura kudo,në sistemin ton demokratik.. Nëse tashmë do të dinim se çfarë ishte saktësisht “sinjali” nga votuesi, si mund të dëgjoheshin në këtë sistem? Demokracia jonë është e re të një dinamike  të shpejtuar në process,sepse  ky sistemi  dihet se  daton nga shekulli XIX, me përjashtim të disa parlamenteve shtesë.Një qeveri minoritare e partisë më të madhe që ndryshon sipas temës, duke kërkuar shumicën në parlament do të ishte një hap në drejtimin e duhur.

Problemi i madh që do të merrni atëherë është që deputetët nuk u interesojnë përshkrimi i punës së tyre. Deputetët shtyjnë butonin që u është diktuar atyre nga udhëheqja e partisë së tyre. Ata nuk përfaqësojnë njerëzit, por partinë e tyre. Udhëheqja e partisë mendon në mënyrë strategjike, konkurruese dhe në një afat të shkurtër. Shqetësimi i parë i tyre është të fitojnë zgjedhjet e ardhshme. Prandaj, parimet shtyhen lehtësisht mënjanë nëse mund të japin vota. Shtë gjithashtu e rëndësishme të shënoni në kurriz të palëve të tjera. Prandaj njerëzit janë të lumtur që kërkojnë konflikt dhe dihet që polarizimi i shoqërisë është i mirë për të dy palët në skajet e konfliktit.

Një “parti” nuk është një entitet kushtetues dhe prapë një parti me persona të zgjedhur merr një shumë grante qesharake. Ata as nuk i marrin paratë dhe kështu fillojnë investimet e tyre. Sikur të mos harxhojmë mjaft para në këtë mënyrë, është gjithashtu përmes këtij sistemi partish që kemi struktura të tepërta dhe një copëzim i ndërmarrjeve e bordeve të drejtorëve dhe organizatave . Subjekte poltike në programet zgjedhore, është e dobishme për partitë të shpërblejnë elektoratin besnikë të partisë .

Përfaqësuesit e njerëzve përsëri duhet të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë korrekte. Ata përfaqësojnë kombin. Ata duhet të trajtojnë sfidat dhe problemet në shoqëri në dialog konstruktiv. Ata duhet të konsultohen me vullnetin e kombit të gjithë qytetarët së bashku,në një mënyrë strukturore. Mendimi i tyre personal ose ai i partisë së tyre është në varësi të njerëzve. Ata duhet të informojnë saktë, në mënyrë transparente, të moderojnë dhe të japin debatin public për politika dhe rolet e tyre në jetën politike të shoqëris sonë demokratike .