Unë kamë aritur që para dhjetë vjetësh, në fakt të bëj dy operacione duke qenë shtatzanë, pas atyre dy operacioneve të lind një fëmijë, pas asajë të shkojë në terapi ti humb flokët dhe ti gjejë përsëri, dhe pas asajë dy herë ti fitoj zgjedhjet në komunën e Tetovës, dhe pas asajë të merrem me hallet që nuk janë të thjeshta.

Teuta Arifi u tregoi grave se duhet të jenë të forta dhe nese kanë besim ja arijnë gjithçka në jetë.

Tha Teuta Arifi në shënimin e muajit kundër kancerit në gji organizuar me datë 28 Tetor 2019 në Tetovë nga klubi rotarian i Tetovës dhe Usht.