Mbështetja e qytetarëve për hyrje në Bashkimin Evropian mbetet e lartë. Ajo që është ulur janë pritjet për hyrje të shpejtë. Pothuajse gjysma e qytetarëve, gjegjësisht 47,7 për qind konsiderojnë se këtë javë Këshilli Evropian do të marrë vendim që vendi t’i fillojë negociatat me BE-në, derisa 39,9 janë me mendim të kundërt.

Këtë e tregojnë rezultatet më të reja të anketës EUROMETAR për mendimin e qytetarëve për çështje të lidhura me eurointegrimet, në vigjilje të vendimit për fillim të negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, të zbatuar nga Qendra për Strategji Evropiane Eurotink.

Drejtori i Eurotink, Lupço Petkovski, duke i prezantuar rezultatet më të reja, tha se nëse vendimi në Këshillin Evropian do të jetë pozitiv, kjo do të jetë garanci se elitat do të përkushtohen në reforma.

“Nga arsye praktike fillimi i negociatave nuk është vetëm akt simbolik. Fillimi i negociatave do ta vendosë në formë administratën tonë publike, sepse ajo do të jetë shtyllë dhe bartës i të gjithë procesit. Ajo do të merrte qasje deri te resurset deri te ekspertizat, njohuri nga kolegët e Brukseit, që nevojitet që ato punë teknikisht të përfundojnë. Këtu politikanët nuk do të jenë lojtarë kryesorë”, theksoi Petkovski.

Në rast se vendi nuk merr vendim për fillimin e negociatave, Petkovski vlerëson se atëherë nuk do të ndëshkohet cilado qoftë elitë politike, por do të ndëshkohen qytetarët.

“Në fillimin e negociatave do të thoshte gatishmëri të të vogël te qytetarët të shkohet në hapa jopopullore, në reforma jopopullore, dhe në linjë përfundimtare do të thoshte vrasje e përhershme të shpresës së qytetarëve tanë se këtu diçka do të ndryshohet”, konsideron Petkovski.

Ai vlerësoi se në këtë rast narrativi i pushtetit, i cili dy vitet e fundit është bazuar në premtime se do të fillojë negociata, do të shpërbëhet, dhe legjimiteti i tyre do të ulet, me çfarë, siç thotë, do të fillojnë të mendojnë për zgjedhje dhe për hasjen e pasojave negative nga kjo.

Lidhur me metodologjinë e re të negociimit, që e konspiron Franca, Petkovski konsideron se kjo nuk do jetë diçka dramatike dhe se kjo ka dalë nga stimulimet pi-ar, me qëllim të që qetësohen druajtjet në opinion në vendet-anëtare të BE-së, të cilat janë në mëdyshje ndaj zgjerimit.

Ai konsideron se Franca ka druajtje legjitime dhe qëndrime legjitime, por se Parisi është partner dhe është shumë i rëndësishëm për vendin. “Politika jonë e jashtme tradicionalisht e ka lënë pas dore Francën. E dimë se në politikën e jashtme rezultate ka vetëm në vazhdimësi. Duhet vazhdimësi dekadash për rezultatet”, konsideron ai.

Rezultatet e anketës tregojnë se edhe nëse para gjashtë muajve 60 për qind e, qytetarëve kanë besuar se në dhjetë vitet e fundit do të ndodhë hyrja e Maqedonisë në BE, që është tregues për optimizëm të madh dhe pritje të mëdha, tani ka ulje në mendimin e këtillë për dhjetë për qind. Tani vetëm gjysma e të anketuarve besojnë se në dhjetë vitet e ardhshme do të ndodhë anëtarësimi i Maqedonisë në BE.

Sipas tij, ekzistojnë edhe pikëpamje të ndryshme dhe sipas linjave partiake dhe sipas linjës etnike. E madhe është ndarja midis mbështetësve të LSDM-së, të cilat pothuajse janë konsensuale për të gjitha këto procese, dhe mbështetësit e VMRO-DPMNE-së, me të cilëve ekziston ndarje e madhe lidhur me vizionin e jashtëm politik të Maqedonisë. Një pjesë e madhe e tyre, theksoi Petkovski, konsiderojnë se Maqedonia duhet të kërkojë alternativë të ndryshme nga BE-ja.

Si detaj interesant në anketë ai theksoi se vite mbrapa parashtrojnë edhe pyetje për atë cilin shtet qytetarët e konsiderojnë për mik më të madh apo armik të madh të vendit.

Lidhur në atë nëse vendi është i gatshëm të fillojë negociata, 22,9 për qind janë përgjigjur se është “plotësisht i gatshëm”, 36,8 për qind se është “pjesërisht i gatshëm”, ndërsa 34,1 për qind se “aspak nuk është i gatshëm”.

Në pyetjen “Si është raporti i BE-së ndaj Maqedonisë”, 42,9 për qind janë përgjigjur se është korrekt, miqësor dhe korrekt, derisa 30,3 për qind mendojnë se nuk është korrekt, arrogant dhe shantazhues.

Në pyetjen, megjithatë, “Cilat janë arsyet kryesore për mbështetjen tuaj për hyrje në BE”, 73,6 për qind kanë thënë se është “standard i mirë jetësor”, 52,7 për qind “demokraci më të madhe”, ndërsa 50,4 për qind “ulje e papunësisë”.

Derisa, ndërkaq në pyetjen “Cilat janë arsyet për refuzimin tuaj për hyrje në BE”, 42,9 për qind janë përgjigjur se “asgjë nuk do të përmirësohet”, 38 për qind se “do të përkeqësohet standardi i jetesës”, ndërsa 37,4 për qind, se “nuk i takojmë në atë Union”.

SHBA-ja ka mbështetje më të madhe në pyetjen “cili është miku më i madh i vendit”, me 10,4 për qind, pas çfarë vijojnë Gjermania me 10,1 për qind, Serbia me 8,5 për qind, Turqia me 7,7 për qind….

Hulumtimi i mendimit publik është bërë nga ana e Agjencisë M-Projekt nga Shkupi, përmes anketës telefonike në periudhën prej 27 shtator e deri më 14 tetor të vitit 2019 te 1.000 anketues.