Ministri i Shtetit për Diasporën Pandeli Majko zhvilloi takimin e parë me anëtarët e Këshillit Koordinues të Diasporës në Dyseldorf, Gjermani, një takim ky i mundësuar nga anëtari i Këshillit Koordinues të Diasporës, Lazim Destani.

Në fjalën e tij përshëndetëse, ministri Majko foli për rëndësinë që ka pasur formimi i Këshillit Koordinues të Diasporës, si një strukturë, e cila funksion për herë të parë në shtetin shqiptar. Kjo strukturë është ngritur për krijimin e një bashkëpunimi më të afërt mes institucioneve shqiptare dhe komuniteteve në Diasporë, për t’u njohur me problematikat e tyre dhe për t’u ofruar mbështetje.

Në përbërje të këtij Këshilli janë 15 përfaqësues nga Diaspora shqiptare, personalitete të fushave të ndryshme, të cilët japin një kontribut të vazhdueshëm në promovimin e interesave të kombit shqiptar dhe veçanërisht në çështjet e Diasporës shqiptare. Si anëtarë të Këshillit, ata gëzojnë një status të veçantë.

Gjatë takimit të sotëm, anëtarët u njohën në mënyrë të detajuar me politikat shtetërore për Diasporën, të cilat janë hartuar dhe janë në zbatim, insitucionet në varësi të Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe punën e tyre të deritanishme në mbështetjen e komuniteteve shqiptare në fushën e kulturës, biznesit dhe arsimit.

Në kuadër të reformës legjislative për vitin 2019, Ministri Majko tregoi se janë marrë 12 vendime të rëndësishme dhe janë firmosur 6 marrëveshje ndërinstitucionale me fokus zhvillimin dhe mbështetjen e Diasporës.