Në Kuvendin e sotëm zgjedhor në kuadër të zgjedhjeve brendapartiake, Lutfi Ahmedi u zgjodh Kryetar i degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Manastir.

Kuvendarët e deleguar gjithashtu njëzëri zgjodhën edhe kryesinë e degës si dhe këshillin mbikqyrës të degës.

Punimet e Kuvendir Zgjedhor i ndoqi nënkryetari i BDIsë z. Nevzat Bejta, ndërsa prezent ishte edhe drejtori i ndërmarrjes Rrugët e Maardonisë Bekim Memeti dhe shumë qytetar të qytetit të Kongresit të Alfabetit.