Drejtori i “Rrugët e Maqedonisë”, Bekim Memeti sot ka hyrë në Tanush duke asfaltuar një rrugën  Brodec – fshati Tanushë.  Memeti pas Tanushës ka si prioritet edhe disa komuna tjera shqiptare.

Vlen të theksohet se Memeti është drejtori i parë i cili ka arritur që buxhetin e Ndërmarrjes ta kthej në investime kapitale në infrastrukturë gjegjësisht në viset shqiptare.

Flower

Loading...