Drejtori i “Rrugët e Maqedonisë”, Bekim Memeti sot ka hyrë në Tanush duke asfaltuar një rrugën  Brodec – fshati Tanushë.  Memeti pas Tanushës ka si prioritet edhe disa komuna tjera shqiptare.

Vlen të theksohet se Memeti është drejtori i parë i cili ka arritur që buxhetin e Ndërmarrjes ta kthej në investime kapitale në infrastrukturë gjegjësisht në viset shqiptare.

Të barabartë në relacion me të gjithë

Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë ti realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre.Avokati i Popullit është organ i pavarur i përcaktuar me Kushtetutë i cili i promovon dhe  mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve…
Më tepër
Loading...