Deputetes, Frosina Remenski e dyshuar në rastin “Reket”, i është marrë pasaporta, dhe i është shqiptuar ndalesë të dalë nga Shkupi, si dhe është obliguar që çdo javë të paraqitet në gjykatë. Këto masa të kujdesit i janë shqiptuar edhe babait të Boki 13, të dyshuarit Mile Jovanovski.

“Duke vepruar mbi Propozimin e prokurorisë për krim të organizuar dhe korrupsion, për shqiptimin e masave të kujdesit për tre persona, pas dorëzimit të ftesave paraprake, persona gjatë ditës së sotme, para gjykatësit në procedurë paraprake u deklaruan për propozimin në fjalë”, thonë nga Gjykata Themelore Shkupi 1.

Duke i vlerësuar faktet dhe provat në propozim, si dhe rrëfimet e personave të dyshuar, gjykatësi në procedurë paraprake solli vendim me të cilën u pranua propozimi dhe të dyshuarve F.R.T dhe M.J iu shqiptoi masa në përputhje me nenin 146, paragrafi 1, pika 1, 2 dhe 3 e Ligjit për procedurë penale (LPP), gjegjësisht u ka shqiptuar ndalesë për largim nga vendbanimi, gjegjësisht vendqëndrimi, detyrë e të akuzuarit është që të paraqitet herë pas herë te personi zyrtar në gjykatë dhe përkohësisht u janë marrë dokumentet e udhëtimit dhe pajisje tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, përderisa ndaj H.B është shqiptuar masë e kujdesit në pajtim me neni 146 pika 1 dhe 3 – konkretisht marrje e përkohshme e dokumentit të udhëtimi dhe pajiset tjetër për kalimin e kufirit shtetëror”, thonë nga Gjykata Themelore Shkupi 1.

Flower

Ndaj këtyre vendimeve, siç sqarojnë nga gjykata, palët kanë të drejtë të ankesës para Këshillit Penal.

Loading...