Kryeministri, Zoran Zaev, ministri për Bujqësi Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave, Trajan Dimkovski, kryetari i Berovës, Xvonko Pekevski, drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural, Nikolçe Babovski, sot do të shënojnë fillimin e njërit prej projekteve për të cilat janë ndarë investime kapitale për zhvillim nëpërmjet programit për zhvillim rural në Berovë dhe rrethinë. Përmes kësaj rruge, në mënyrë strategjike lidhen fshatrat me rrugët rajonale.