Sipas përkufizimit, Trupat Detare janë një forcë sulmi amfib. Prandaj, të gjithë rekrutët Detarë u kërkohet të dinë se si të mbijetojnë në ujë.

Rekrutët përballen me shumë sfida gjatë 13 javëve të tyre në depon e rekrutëve, por java e notit është veçanërisht sfiduese për rekrutët që nuk dinë të notojnë.

Rekrutët marrin trajnim bazë për mbijetesën e ujit në pishinën e brendshme, e cila zhvillohet me siguri nga instruktorë të trajnuar posaçërisht.

Një sistem i ri i kualifikimit për mbijetesën e ujit luftarak u zbatua në 10 nëntor 2010, që përkon me nevoja të reja luftarake dhe fushë beteje.

Sistemi i ri do të trajnojë rekrutët që të jenë në gjendje të mbijetojnë në ujë, ndërsa veshin të gjitha veshjet e tyre luftarake (përfshirë një pushkë, përkrenare, xhaketë dhe pako), ndërsa sistemi i vjetër kërkonte vetëm rekrutë për të stërvitur në uniformën e tyre të kamuflazhit.

Në vend të gjashtë niveleve të mëparshme të kualifikimit, tani janë tre: themelore, të ndërmjetme dhe të përparuara.

Të gjithë rekrutët tani duhet të kualifikohen në nivelin bazë.