Në Universitetin e Tetovës sot dhe nesër mbahet Seminari i XIII Ndërkombëtar i Albanologjisë, me temë: “GJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETI”.

Seminari do t’i zhvillojë punimet në këto sesione shkencore:

SESIONI I GJUHËSISË:

 • Dialektet si pasuri gjuhësore
 • Gjuha shqipe dhe globalizimi

SESIONI I LETËRSISË:

 • Letërsia dhe historiografia
 • Letërsia dhe identiteti

SESIONI I HISTORISË:

 • Shqiptarët dhe Evropa
 • Shqiptarët në raportet diplomatike, në shënimet e kronistëve dhe të udhëpërshkruesve

SESIONI I ETNOKULTURËS:

 • “Tjetri” në kulturën shqiptare dhe ballkanike
 • Digjitalizimi i thesarit kulturor
 • Turizmi kulturor

SESIONI I MEDIAS:

 • Mediat dhe lajmet e rrejshme
 • Kultura dhe mediat
 • Roli i medias publike