Në zemrën e secilës qenie njerëzore banojnë dy perëndesha; secili prej nesh ka një dashuri të thellë për këto entitete të larta. Por ka një sekret që ju nuk e dini akoma. Edhe nëse i doni të dyja, do të duhet ta përqendroni vëmendjen tuaj në njërën prej tyre në veçanti, është perëndesha e mençurisë dhe emri i saj është Sarasvati. Ndiqeni atë, duajeni dhe kujdesuni për të. Perëndesha tjetër quhet Lakshmi; është perëndesha e rehatisë.

Nëse keni më shumë vëmendje për Sarasvati, Lakshmi do të çmendet nga xhelozia dhe do t’ju mbushë me vëmendje. Sa më shumë të kujdeseni për perëndeshën e mençurisë, aq më shumë perëndesha e pasurisë do të interesohen për ju. Ajo do t’ju ndjekë kudo që të shkoni dhe nuk do t’ju braktisë kurrë, dhe pasuria që dëshironi do të jetë e juaja përgjithmonë. Bollëku është gjendja normale e universit, e rregulluar nga rregulla të krijuara për të garantuar rehati dhe pasuri për të gjithë.

Çdo njeri ka të drejtën e lumturisë, mirëqenies dhe vetë-realizimit të plotë, dhe çdo njeri mund të marrë atë që dëshiron thjesht duke u vetëdijësuar për ligjet e botës. Kozmosi e ka origjinën nga fusha e pafundme e të mundshmes, në mënyrë që një ide të bëhet realitet, d.m.th., ndërhyrja e vullnetit njerëzor është e domosdoshme: prandaj, një program i bazuar në blerje të thjeshta ditore është i mjaftueshëm për të konkretizuar dëshirat e një personi, duke e realizuar veten në harmoni të plotë, dhe jo në konflikt, me gjithë krijimin.