Ali Hertica

Diskutimet rreth korrupsionit dhe integritetit në Kosovë shpesh shoqërohen me kuriozitet historic dhe kohën e saj 20 vjeqare nga kasta e brisht poltike që tani kërkojn luft kunëder kesaj dukurie . Tni subjektet poltike po tregohën optimiste për të luftuar vetëvetën me një sjellje më të mirë apo më të keqe se në të kaluarën e tyre të degradimit total në syrin efaktorit nderkombtar dhe të vetë qyterarit ,ku ekzistonin format më kriminale të korrupsionit që kanë zhvatur dhe tjetërsu të gjith pasurin e shetit,dhe tani tregohen të fuqishëm për ta luftuar ku deri tani nuk paten fuqo pot ëë njejtit poletikëbersi qe sot po zotohen se do ta luftoin këtë dukur tmerruse për shoqërin dhe shetin me platform politike, tani kjo po reflekton si pasqyr apo ngjashmërish dhe dallimesh ku e shohim midis së tashmes dhe së kaluarës së tyre .Në hulumtimet historike të protestës morale dhe disa skandaleve të korrupsionit në Kosovë,që u shkaktu mu nga kjo kast e brisht që sot po ngritin zërin për të luftuar këtë dukuri . Kjo nuk është e mundur nga këta poletikë bersë që ishin pjes e kësaj dukurie pa treguar kufizimet e nevojshme mbi vetëveten . Mbi të gjitha, Kosova ” nuk mund të barazohet menjëherë me Republikën të qndrushem aktuale me keto koka të brishta poltike dhe grupeve ordinere grabitëse të pasuris së shetit dhe takses së qyterait kur dihet që ka disa skandale ku nuk prodhojnë kurrë një pamje të shtetit serioz dhe ligjor nga kata matrapaz poltikë me një qendër politiko-administrative dhe ekonomike e Republikës së korruptar dhe mund të konsiderohet si një tregues i rëndësishëm për të ardhem e shoqëris demokratiek dhe të shendosh në diskurisn poltikë.. Skandalet ndonjëherë japin informacion të qartë – dhe shpesh të fshehur – për atë që atëherë kuptohej nga korrupsioni. Për më tepër, skandalet shpesh janë vetë katalizatorë për një ndryshim të mendimit për korrupsionin dhe qeverisjen e mirë.

Mbi të gjitha, kërkimi historik mbi korrupsionin dhe ndryshimi i mendimit për qeverisje të mirë mund dhe duhet të shërbejë edhe për një funksion moral, didaktik dhe utilitar. Kjo na lejon të përhapim perceptimet dhe mitet për korrupsionin në të tashmen dhe të kaluarën duke i kushtuar vëmendje kontekstit, detajeve dhe afatgjatë. Gjithashtu na ndihmon të kuptojmë ndryshimin dhe vazhdimësinë e ideve dhe qëndrimeve ndaj administratës (të mirë) të administratës publike, interesit të përgjithshëm (publik) dhe rolit të qeverisë dhe siguron njohuri për historinë e bashkëveprimit socio-politik. Ajo siguron njohuri për ndryshimin e pikëpamjeve mbi marrëdhëniet (korrekte) midis qeverisë ,shtetit dhe shoqërisë, dhe midis publikut dhe privat. Kjo na mundëson të hetojmë në çfarë mase sistemet bashkëkohore të vlerave publike janë formuar nga dhe në të kaluarën.

Së pari, çështjen se si korrupsioni në Kosovë mund të interpretohet dhe interpretohet historikisht dukuria m e keqe për shoqrin dhe shetin ,ku kjo çështja ka një përkufizimi historikisht të dobishëm dhe të ndjeshëm ndaj kontekstit të konceptit të “korrupsionit.Kjo, rastësisht, do të jetë në një shkallë të kufizuar për shkak të hapësirës në dispozicion këtu. A është e mundur, dhe nëse po, në çfarë mase, të shpjegohen dhe shpjegohen ndryshimet dhe vazhdimësia në të menduarit për korrupsionin në Kosovë në periudhën e zgjedhur të hetimit ppër të gjith ata që zhvaten dhe tjetersun pasurin e shtetit dhe taksen e qytetarit,në përputhje me të tjerët, unë argumentoj se ndryshimet në fjalorin socio-politik dhe qëndrimet ndaj qeverisë dhe administratës së saj (përfshirë pikëpamjet për korrupsionin dhe vlerat publike) gjithashtu shkuan krah për krah me proceset themelore të demokratizimit në Republikën e modern të Kosovës dhe , formimi i shtetit, ideologjizimi dhe politizimi.

Po, korrupsioni ndodhi gjatë shekujve XVIII dhe fillim të XIX. Sot, parti të ndryshme shpesh i krahasojnë “grabitësit” bashkëkohorë ose “drejtuesit të prapme” me regjentët modern të korruptuar. Sipas të gjitha gjasave, kjo ka të bëjë me punën . Megjithëse tema të tilla si korrupsioni, integriteti dhe vlerat publike janë diskutuar indirekt nga poletikanët në kontekstin e pyetjeve të tjera, puna për të portretizuar periudhën si veçanërisht të korruptuar dhe të dënuar fuqimisht,pork o të luftuar këtë dukuri të qorjentuar për shoqërin demokratike të shtetit të ri Kosovës.

Ishte një kohë që ata të falnin ose shesin punë, të mblidhnin zyra jashtë, të menaxhonin prapa dyerve të mbyllura, duke përfshirë sisteme të gjera patronazhi dhe nepotizmi. Sidoqoftë, kjo imazh i Republikës së korruptuar është hedhur në perspektivë, dhe e nuancuar e një interpretim më pak gjykues nga vetë poletikëberësit e mëvonshëm tani vëtem para fushtës elektorale . Ky riinterpretim është vazhduar si një trend edhe në kohërat edhe më të fundit dhe ka marrë formë në të ashtuquajturën “kthesë kulturor e poltike për të dndertzuar shetin ligjor dhe demokratik me këta njerz që ishin në pushet deri tani ku do të vazhdojnë pra poltikën , për të përshkruar si një metodë interpretimi prosopografike , në të cilën veprimet dhe mendjet e kokrrave të kokrra për ti marrur prap nga sovrani .