Klubi i deputeteve në bashkëpunim me Institutin demokratik kombëtar sot në Kuvend organizon konferencë kushtuar bashkëpunimit rajonal në sferën e avancimit të barazisë gjinore dhe luftës kundër fjalës së urrejtjes.

Në konferencë fjalime do të mbajnë kryetarja e Klubit të deputeteve, Gjylymser Kasapi, kryetarja e Komisionit për mundësi të barabarta, Daniella Rangellova, drejtori i Institutit demokratik kombëtar, Kris Henshou dhe drejtoresha e Lobit të grave, Daniella Dimitrievska.