Truri është mister i madh për të gjithë ne. Nga ajo se cila gjysmë e trurit është dominuese, varet edhe çfarë personaliteti do të jemi

Një fotografi zbulon se cila anë e trurit tonë është më aktive.

Njerëzit të cilëve ana e majtë e trurit u është më aktive se e djathta janë të prirë ndaj logjikës, mendimit analitik dhe janë objektivë.

Te ana e majtë është ndryshe, prandaj këta njerëz në vend që me logjikë të udhëhiqen me intuitë dhe janë shumë më objektivë.

Cila anë e trurit ju është më aktive zbulon kjo fotografi dhe e gjitha që duhet të bëni është që të thoni cila fytyrë në fotografi është e buzëqeshur – e majta apo e djathta?

Nëse keni zgjedhur fytyrën e majtë do të thotë që ju është aktive gjysma e majtë e trurit, andaj jeni shumë më të mirë në mësimin e gjuhëve, logjikës, mendimit kritik, veprimeve llogaritare dhe mendimit objektiv.

Nëse keni zgjedhur fytyrën e djathtë ju është dominuese gjysma e djathtë e trurit, andaj jeni më të mirë në identifikimin e personave, shprehjes dhe leximit të emocioneve, muzikës dhe ngjyrave, mirëpo edhe fantazimit dhe kreativitetit.