Sot, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini u takua me Drejtorin e Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën Marko Mantovanelli.

Në takim, Nuredini dhe Mantovanel diskutuan për dokumentin e ri të programit strategjik të Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut për 2019-2023 – Korniza e Partneritetit Vendor (Country Partnership Framework), i cili synon të mbështesë Republikën e Maqedonisë së Veriut në arritjen e një zhvillimi të shpejtë, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve.

T mobile In article [1]

Fokusi i bisedës ishte në thellimin e bashkëpunimit në pjesët e dokumentit të programit, të cilat lidhen ngushtë me politikat dhe aktivitetet e Ministrisë. Janë identifikuar fushat me interes të përbashkët me potencial të madh për bashkëpunim: përgjithësisht duke mundësuar zhvillim të ulët të karbonit, zhvillim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm që do të kontribuonte në uljen e ndotjes së ajrit si një nga problemet më alarmante mjedisore në vend, duke zvogëluar emetimet e gazrave serë dhe ndryshimin e klimës si dhe përshpejtimin e aktiviteteve të përgatitjes së tokës për tërmete të mundshme, përmbytje dhe rreziqe të tjera natyrore.

Të dy bashkëbiseduesit ranë dakord se zbatimi i Kornizës së Partneritetit do të ndihmonte shumë vendin në forcimin e qëndrueshmërisë fiskale dhe përshpejtimin e kalimit në përdorim më të qëndrueshëm të burimeve të energjisë. Por gjithashtu duke pasur parasysh hapësirën e kufizuar për politikën fiskale, rritjen e rreziqeve fiskale dhe nevojat e larta të zhvillimit, përpjekjet për ngritjen e rritjes nuk duhet të krijojnë pabarazi që mund të shkaktojnë një krizë dhe të rrezikojnë përparimin e bërë tashmë. Kalimi i sektorit të energjisë në karbon të ulët do të zvogëlojë rreziqet e mjedisit, do të kontribuojë në më pak emisione dhe ajër më të pastër dhe do t’i bëjë furnizimet e energjisë më të sigurta.