Aksion për pastrimin e hapsirave publike në Komunën e Sarajit.
Fillon pastrimi i hapsirave publike te uzurpuara nga qytetarët. Përmes inspektoratit komunal, komuna e Sarajit sot ka filluar aksionin për pastrimin si dhe rënimin e objekteve të pa ligjshme të ndërtuara në hapsirat publike në shumë vendbanime të komunës.

Si rezultat i uzurpimeve të shumta të hapsirave publike, komuna e Sarajit ka angazhuar ekipet e inspektoratit komunal për të larguar gardhet e vendosura dhe për ti dhënë fund uzurpimit të të mirave të përgjithshme, sot aksionin e filluan në fshatin Llokë ku është rënuar tërësisht muri që ishte ndërtuar vit më parë.
Ky aksion do të vazhdon edhe në ditët në vijim në vendbanimet tjera deri sa të pastrohen të gjitha hapsirat e uzurpuara.