Ali Hertica

A duhen ndalur të gjitha veprimet pa morale në Kosovë, a duhen nxjerr ligje njerzëore nga vendimet e ligjit natyror filozofija porosit, ligjëvënsit të janë të kujdesshëm. Ata duhet të njoftohen me ndalimin e mënyrës së veprimit të papajtushëm me kë do qoftë me paqen dhe rregullimin social.
Bëhet fjal për ,, gjëra që dëmtojn,, imazhin e Kosovës dhe njerëzit e tjerë dhe ku mungesa e ndalimit të korrupsionit do ta benë të pa mundur rujtjen e shoqërisë njerëzore.
A guxoin të ndodhin vrasjet dhe vjedhjet në një shtet demokratik siq është Kosova ,jo por në munges të ligjit ndodhinë këto, sepse qdo i dyti lidrë ështi i involvuar në krim dhe kurrupsion, duhet të gjejmë një ni metod ndalimi sespe kjo e qon shoqerin ne humnerë.
Nuk do të ishte e përshtatshëme që të rregullohet sjellja e njerzëve,deri në hollësin më te vogël për ti denuar keto dukuri negative të shoqersë Kosovare.
Ligji natyror mund të saktësojë në parim një udhëzim të hollësitë për një jetë të shumë njerzëve ku kanë probleme të mëdha me frenimin e veseve të tyre. Një ligj që do të kishte kërkesa të tilla të mëdha,do të shikohej si larg nga bota dhe jo realiteti. Jo vetëm që do t’i linte pas dore kërkesatë më të mëdha,por më keq akoma ,vetë ligji i tillë siqë është në Kosovë po e humb kontaktin me popullin duke e humbur besimint tijë.
Kështu që të gjithë ata qe e shkelin ligjin duhet të dalin para tijë ,kushë do qoftë Ministra ,zv.ministra deputet ,sepse kështu që të gjitha urdhrat që jan të tijë,edhe ato që ndalojnë krime të rënda, ku nuk do të liheshin pas dore siç është tekë ne në Kosovë.
Akuinisi këshillon që legjislacioni prakti të drejtohet në një shkallë të ëartë,nga gjykimet politike dhe zgjuartësia njerëzore.
Megjithëse ligji natyror përbahët nga parimet absolute dhe të detyrushem, ato mund të zbatohen në mënyra të ndryshme. Ne duhet të mendojmë për pasojat, kur duhet të vlerësojmë se si do të vihen në jet keto parime.
Ndryshimi i ligjit përmban në vetvete një tendencë për të dëmtuar mirëqenien e shoqëris në qoftëse nuk zbatohet në përpikshmeri edhe për lideret dhe për të gjith ata qe janë të involvuar në krime dhe korrupsion në Ksovarë. Në qoftëse ndonjë ,gjë kundërshton zakonet e vendosura prej kohësh,shikohet shpesh si diqka serioze,megjithëse në vetvete nuk ka rëndësi. Kur ndryshohet një ligj,pakësohet veprimi detyrus i ligjit mbi zakonin, prandaj nuk duhet ndryshuar asnjëherë ligjin njerëzorë.
Kjo mund të bëhet vetëm , kur vendimet e reja sjellin hapur përfitime të mëdha ,ose kur ndryshimet janë absulutisht të nevojshme, sikur kur ligji i mëparshëm ka pasur shum pallegullsi, ashtu dhe në rast respektimi i tij është i dëmshëm.
Një vendim i marrë më përpara , nuk duhet ndryshuar asnjëherë sa kuptohet se mund të bëhet më i mirë, bindja ndaj ligjit ndodh në shkallë të lartë,në saj të femiljarizmit me dispozita të caktuara, prandaj ligjet e reja nuk duhen të janë më pak efektive sa ato që zëvendësojnë.