WhatsApp dhe Instagram do të marrin emra të ri si pjesë e brendit të ri të Facebook-ut.

Të dy aplikacionet do të njihen si “WhatsApp from Facebook” dhe “Instagram from Facebook”.

Masa është pjesë e një ndryshimi më të gjerë drejt lidhjes së tre aplikacioneve dhe sjelljes së tyre nën logon e Facebook, sipas The Information, i cili së pari raportoi ndryshimin.

Qëkur Facebook ka blerë WhatsApp dhe Instagram, rrjeti social ka lënë kryesisht aplikacionet të ekzekutohen ndaras.

Në WhatsApp dhe Instagram nuk ka sugjerim të qartë se cili aplikacion është pronë e Facebook-ut.