Drejtuesit psikopatë e shohin veten, të tjerët dhe botën ndryshe. Logjika dhe emocionet e tyre kanë shumë të meta, kjo është arsyeja se pse sjellja e tyre është kaq anormale.

Edhe pse nuk mund të flitet që sjellja e tij të ndryshojë, ju mund të ndërgjegjësoheni për ndërveprimet tuaja, në mënyrë që të zvogëloni ndikimin që sjellja e tyre toksike ka tej ju.

T mobile In article [1]

Të kuptoni se keni të bëni me një drejtues psikopat mund t’ju ndihmojnë të kuptoni se si të veproni më tej.