Ali Hertica

Institucionet që kanë një rëndësi të madhe për sistemin tonë shtetëror duhet të vazhdojnë të respektojnë vlerat demokratike,të një shoqërie të shtetit dhe së drejtesë ligjore. Fjala e lirë nuk është e pavarur nga konteksti në të cilin përdorët, ajo kufizohet nga rregullat formale dhe sjelljet e zakonshme. Unë do të doja të bëja disa komente për këtë, të cilat mund të jenë të dobishme në përmbushjen e rolit të shoqëris dhe parlamentit të shoqëris Kosovare të ni sistemi demokratik i cili po kepërdoret në tëris nga vetë pushtetarët dhe instancat më të larta të shtetit dhe individet e qujtur boosa . Në Kosovë , fjala e lirë është e lidhur tradicionalisht me besimin., ku si argument për lirinë e ndërgjegjes si një kusht për ekzistencën e republikës sëKosovës dhe shoqëris së saj e cila ishe e përvijutr nga sistemi monist i një rexhimi totalitar serbë. Unë nuk mund të pranoj që një kastë e brisht politike të sundojnë mbi ndërgjegjen e subjekteve të tyre dhe t’i privojnë nga liria e tyre e mendimit,duke ndikuar direkt nga krerët e subjekti poltikë. Sepse ata nukë janë një kalorës moral, por vëtem si një politikan poshtë tokës ta kuptoi se pa liri të ndërgjegjes dhe besimit, pa respekt për diversitetin, Kosova do të ndryhson nga politika e këtyre matrapazve poltik j. Kur zëri i lire dhe reformat në subjektet poltike filloin që atëherë, ky realizim e bën të domosdoshëm arritjen e një forme të konsensusi të bremshëm poltikë ku do kanë qasjen secili në mendim dhe idetë poltike të qdo antari, atëher subjekti poltik është demokratik dhe i shendosh në pikpamje poltike dhe të një demokracie racionale. Në Kosovë kurrë nuk ka pasur një dallim të qartë midis shtetit dhe shoqërisë dhe politikës, politikës dhe qeverisë, administratës e (parlamentit). As pas kësaj nuk ekzistonte një ide e re konceptuale e qartë kur lidhjet ekzistuese në sistemin e shtyllave u prenë zyrtarisht në 19 vitet e fundit. Pjesërisht për shkak të kësaj, kishte një vetëdije të pamjaftueshme që shteti ishte është në telashe demokratike , dhe ka një problem të përfaqësimit të drejtë dhe se është një varfërim thelbësor të institucionet e shetit deh shoqëris demokratike në Kosovë shteti tradicionalisht ka pasur një qeveri jo të fortë as lokale dhe atë qendrore seps ka munguar shtresa e mire fillet intelektuae për politikat dhe funksionimin e sajë, të paktën në sektorin socio-ekonomik, ku arsimi, është i lidhur fort me një infrastrukturë sociale të pa kordinuar në baza të sistemi demokratik të raciinales si nismë private ose shoqëri civile,shteti nxori legjitimitetin e tij nga kjo. Privatizimi dhe profesionalizimi i asaj nisme private e detyroi shtetin të luante një rol që nuk kishte luajtur në shumë fusha – rolin e jo vetëm një financier, por edhe të një kujdestari cilësor të shërbimeve publike dhe një drejtori të zhvillimeve shoqërore. Qeveria nuk është në gjendje t’i përmbushë ato role që duhetë lujtur si sheti i ligjëshem demokratik dhe kordinator i gjithë sistemit të shoqëris në Kosovë Kjo nukë është një zgjedhje politiko-ideologjike, por jo edhe aqë shumë të zgjidhjeve modern të sistemit demokratik të një shoqëroe të shendosh , administrative për një shtet të dobët nga pikpamja poltike siq ëshë Kosova , ku pasojat po bëhen ngadalë të qarta për të gjithë sitemin dhe instancat e shtetit.. Sistemi shtetëror është vënë në pikëpyetje, por për pjesët që janë të vështira për tu ndryshuar. Kosova është një nga vendet e pakta në të cilat sistemi zgjedhor është përcaktuar në Kushtetutë, siç është edhe metoda e emërimit të kryetarëve të bashkive dhe mundësitë për forma të demokracisë së drejtpërdrejtë. Shumica e nevojshme për ta ndryshuar këtë është më e lehtë për t’u arritur për atë që nuk duhet të ndryshojë. Duhet të përballemi me pasojat e kësaj pas katër dekadash – ne duhet të pranojmë nevojën për formimin e koalicionit dhe pamundësinë për të shkruar një referendum detyrues. Për më tepër, zbehja e dallimeve ideologjike midis partive politike dhe lëvizja e shtuar e elektoratit. Një ide apo një vizion i shtetit dhe shoqërisë.Ashtu si shteti, politikanët janë hedhur përsëri mbi veten e tyre nga kryetari dhe secili tragohet se është i gatëshem për të parin e qeverisë pa apsur concept poltike dhe bazament intelektual . Kjo pengon zhvillimin e një elite politiko-administrative, të rrënjosur në shoqëri, të përkulur dhe të shkelur në shërbimin publik, me njohuri për rregullat kushtetuese dhe sjelljet në këtë shtet demokratik kushtetues. Nëse nuk pajtoheni me parimet, keni nevojë për institucione që të arrijnë një pozicion të përbashkët dhe t’i mbajnë gjërat së bashku. Institucionet janë më shumë sesa organizata të synuara, ato gjithashtu përfaqësojnë vlera të përbashkëta,në funksionimin e tyre të përditshëm për të synuar organizatat që duhet të punojnë “profesionalisht” dhe duhet të ofrojnë shfaqje të matshme çdo vit. Por një shtet demokratik kushtetues me vlera të ndryshme ideologjike dhe barazinë juridike dhe sigurinë juridike, legjitimitetin demokratik dhe përgjegjësinë e publikut……

Loading...