Nga starti i masës “TVSH-ja ime” nga fillimi i muajit të kaluar deri më tani janë skanuar nëntë milionë llogari fiskale, ndërsa qarkullimi i realizuar është rreth 4,7 miliardë denarë.

“Filloi realizimi i masës kyçe “TVSH-ja ime” me të cilën 15 për qind e TVSH së paguar u kthehet qytetarëve. Me atë tek çdo person fizik kthehen deri më 7.200 denarë. Deri më tani janë skanuar pothuajse 9 milionë llogari fiskale me qarkullim të realizuar prej rreth 4,7 miliardë denarëve. Njëkohësisht rriten rrogat në sektorin publik në sektorin publik, si dhe pensionet, ndërsa për herë të parë kuadri në kopshte mori rritje prej 16 përqindëve ose rreth 3.000 denarë rrogë më të madhe”, theksoi drejtoresha e Drejtorisë për të ardhura publike Sanja Llukareska gjatë vizitës në Shtip.

Ajo theksoi se për herë të parë shteti drejtpërdrejtë i kthen prapa paratë në llogarinë e qytetarëve.