Ringjallje e diplomacisë ekonomike, parkut të teknologjisë, takimeve pune me ambasadorë në vendin tonë, promovimi i sektorit të TIK jashtë vendit, ndryshimet arsimore për nevojat e sektorit TIK, angazhimi për ndihmë strategjike, parashikueshmëria rregullatore për investime serioze afatgjata, ndryshime dhe avancim i politikës tatimore për industrinë e TIK, si një nga degët kryesore në vend, e cila duhet të jetë në qendër të politikës kombëtare, ekonomike dhe sociale.

Këto janë një pjesë e kërkesave të Odës ekonomike të teknologjive informatike dhe kompjuterike MASIT në takimin e sotëm me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski në të cilën diskutohet për gjendjen dhe potencialet e industrisë TIK.

Presidenti Pendarovski theksoi se bashkëpunimi dhe mbështetja e sektorit të TI në vend ka një rëndësi të madhe, sepse, siç tha ai, digjitalizimi po e lëviz botën, po dikton trendet e tjera globale dhe ne duhet të adaptohemi.

“Një nga programet që do të ofrojmë mbështetje institucionale është partneriteti me Ambasadën Britanike, Këshillin Kombëtar të Rinisë dhe MASIT për hapjen dhe funksionimin e MLADIHAB, i cili do të vendoset në Zyrën e presidentit,hapësirë që gjendet në qendër të Shkupit. Me përkrahjen e këtij programi shpresoj se do të krijojmë një mjedis motivues për të rinjtë tanë që të kenë një shans për sukses”, theksoi presidenti Pendarovski, ndër të tjera, duke shtuar se takimet e tilla duhet të bëhen praktikë.

Sipas tij, nëse vendi ynë nuk bëhet anëtare e NATO-s, perceptimi i stabilitetit në vendin tonë dhe mundësia për investimeve, qoftë edhe në sektorin tuaj, theksoi, do të zvogëlohet në mënyrë drastike. Sa i përket BE-së, vlerësoi se është e nevojshme të përfshihen përfaqësues të sektorit të TIK në negociata, të paktën në gjysmën e kapitujve.

Sa i përket kompetencës të tij të drejtpërdrejtë, pra në pjesën e nënshkrimit të dekreteve për ligjet, Pendarovski u tha atyre sa herë që ekziston një version i ligjit, dhe nuk është mirë për ata të paralajmërojnë, argumentojnë, në mënyrë që të mund të ndryshohen në kohën e duhur.

Nga MASIT theksuan se për momentin ato janë shtylla e ekonomisë dhe përmes degës së tyre mund të ndalojnë daljen e intelektualëve jashtë vendit.

Aktualisht, punonjësit e sektorit të TI janë më të paguarit në vend, tha ndër të tjerat në prezantimin e shkurtër Anita Nikova Bundovski, drejtoresh ekzekutive e MASIT, duke iu referuar projekteve për të cilat po punojnë, veçanërisht në lidhje me aftësitë digjitale për të rinjtë.

Loading...
Global