“Një total prej 2.566 njerëz kanë marrë nënshtetësinë bullgare në gjashtë muajt e parë të 2019”, sipas të dhënave nga Komisioni për Shtetësi Bullgare në Zyrën e Presidentit të Republikës së Bullgarisë.

“Vitin e kaluar, 3 619 qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën shtetësinë Bullgare”, shkruan botimi online maqedonas Meta, cituar nga Focus.

Tetëdhjetë e tetë persona u privuan nga pasaportat e tyre bullgare. Një total prej 1,390 personash iu mohua shtetësia Bullgare, me rekomandimin e Ministrit të Drejtësisë, ndërsa 245 aplikime shtesë u refuzuan me vendim të Zëvendës Presidentit, i cili kryeson komisionin qytetar.

Shtetësia bullgare, përmes natyralizimit është revokuar në pesë raste me arsyetimin se ata që kanë aplikuar kanë fshehur informacione që i skualifikojnë ato. Ka të bëjë me dënimet penale të aplikantëve ose lidhjen e tyre me krimin.

Raporti thotë se në vitin 2018, gjithsej 8 362 persona  morën nënshtetësi Bullgare në bazë të origjinës bullgare ose përmes natyralizimit.

Nga këto, shumica – 3 619, vinin nga Republika e Maqedonisë Veriore, pas tyre – 1422 nga Ukraina. Grupet e ardhshme më të mëdha janë moldavët dhe izraelitët, disa qindra në total, të ndjekur nga serbët, shqiptarët dhe turqit.

Në mesin e atyre që morën nënshtetësinë bullgare në vitin 2018, ka austriakë, rusë, spanjollë, vietnamezë, sirianë, libanezë, gjeorgjianë, italianë, kanadezë dhe tre kinezë.

Në 2018, pretendimet e 1.245 personave u refuzuan, kryesisht për shkak të dokumenteve të falsifikuara në procedurat e natyralizimit, përdorimin e identitetit të dikujt tjetër, ose për shkak se ata ishin privuar nga e drejta e tyre për qëndrim të përhershëm në vend.