Do duhet të sforcoheni pak më shumë. Të dyja palët, burrat dhe gratë përballen me ndryshimin e hormoneve në 40-at e tyre që mund të shkaktojë ndryshime në zgjimin seksual, dëshirën dhe rehatinë fizike të përgjithshme gjatë aktivitetit seksual. Ndryshimet në hormone mund të kërkojnë një rritje të stimulimit gjatë aktivitetit seksual ose përqendrim më të madh në kënaqësinë sensuale.

Ju mund të jeni më të egër. Çiftet në të 40-at kanë gjasa të kenë seksin më të mirë të jetës së tyre – ata kanë më shumë motivim për të eksploruar aspekte të ndryshme të seksualitetit. Çiftet janë më të hapur për të eksploruar në këtë moshë për shkak të besimit seksual, një ndjenjë më të fortë të vetes seksuale, ose ndjenjën e lidhjes më të thellë emocionale për seks më kuptimplotë dhe të pasionuar.

Ju do të duhet të filloni t’i kushtoni vëmendje shëndetit tuaj të zemrës. Sistemi juaj kardiovaskular është çelësi i një jete seksuale të shëndetshme.

Ju mund të kaloni nëpër një ngërç – dhe kjo është në rregull. Dëshira seksuale mund të luhatet. Një ngërç në jetën tuaj seksuale, pa marrë parasysh se çfarë moshe, është e pashmangshme. Pjesa e rëndësishme është të jesh në gjendje të flasësh për atë me partnerin tënd ose një profesionist.

Mund të bëhesh me të vërtetë i mërzitshëm, nëse përpiqesh të krijosh. Sasia dhe cilësia e vezëve të një gruaje zvogëlohen në mënyrë të konsiderueshme ndërsa koncepti i moshave pas 40 është më sfidues. Nëse jeni ende në kërkim të zgjerimit të familjes tuaj, ju mund të gjeni veten të angazhuar në trajtimet e pjellorisë. Për ata që përpiqen të krijojnë familje më vonë në jetë, seksi mund të bëhet një punë e përditshme.

Do duhet të sforcoheni pak më shumë. Të dyja palët, burrat dhe gratë përballen me ndryshimin e hormoneve në 40-at e tyre që mund të shkaktojë ndryshime në zgjimin seksual, dëshirën dhe rehatinë fizike të përgjithshme gjatë aktivitetit seksual. Ndryshimet në hormone mund të kërkojnë një rritje të stimulimit gjatë aktivitetit seksual ose përqendrim më të madh në kënaqësinë sensuale.

Ju mund të jeni më të egër. Çiftet në të 40-at kanë gjasa të kenë seksin më të mirë të jetës së tyre – ata kanë më shumë motivim për të eksploruar aspekte të ndryshme të seksualitetit. Çiftet janë më të hapur për të eksploruar në këtë moshë për shkak të besimit seksual, një ndjenjë më të fortë të vetes seksuale, ose ndjenjën e lidhjes më të thellë emocionale për seks më kuptimplotë dhe të pasionuar.

Ju do të duhet të filloni t’i kushtoni vëmendje shëndetit tuaj të zemrës. Sistemi juaj kardiovaskular është çelësi i një jete seksuale të shëndetshme.

Ju mund të kaloni nëpër një ngërç – dhe kjo është në rregull. Dëshira seksuale mund të luhatet. Një ngërç në jetën tuaj seksuale, pa marrë parasysh se çfarë moshe, është e pashmangshme. Pjesa e rëndësishme është të jesh në gjendje të flasësh për atë me partnerin tënd ose një profesionist.

Mund të bëhesh me të vërtetë i mërzitshëm, nëse përpiqesh të krijosh. Sasia dhe cilësia e vezëve të një gruaje zvogëlohen në mënyrë të konsiderueshme ndërsa koncepti i moshave pas 40 është më sfidues. Nëse jeni ende në kërkim të zgjerimit të familjes tuaj, ju mund të gjeni veten të angazhuar në trajtimet e pjellorisë. Për ata që përpiqen të krijojnë familje më vonë në jetë, seksi mund të bëhet një punë e përditshme.