“Ka fjalë që dëmtojnë si një shpatë, por gjuha e të mençurit sjell shërim”.

Kemi dëgjuar shumë për dhunën fizike, por pak për dhunën psikologjike, të njohur si abuzim verbal, të cilat janë ato fjalë që godasin dhe lëndojnë shpirtin. Të dyja shkaktojnë dëme serioze shëndetësore dhe kërkojnë trajtimin e pasojave të mbetura.

Megjithatë, abuzimi verbal përkthehet në krime, me dëshirën për të trullosur dhe për të poshtëruar viktimat e tyre. Këto fjalë mund të jenë të dukshme ose të fshehura, zakonisht nga dikush me pozitë në pushtet. Në disa raste, viktimat kanë vështirësi në perceptimin e abuzimit verbal, sepse ato ndodhin në një nivel të pandërgjegjshëm.

Abuzimet ndodhin jo vetëm në klasat popullore, por në të gjitha klasat shoqërore, veçanërisht kundër fëmijëve, të moshuarve dhe grave. Strategjia më e përdorur është “gaslighting”, një metodë e manipulimit psikologjik në të cilin abuzuesit shtrembërojnë informacionin nga viktimat, të cilët përfundojnë duke vënë në pikëpyetje mendjen e tyre të shëndoshë. Por është e mundur t’i zbulojmë, duke i lejuar ata të kuptojnë se këta individë janë të çoroditur dhe të pandershëm. Le të hedhim një vështrim në disa situata.

Raportet e abuzimit verbal ndaj grave janë të shpeshta, në të cilat abuzuesit përpiqen të thyejnë vetëbesimin e tyre. Kjo është zbuluar në jetën e martuar, në të cilën disa burra përpiqen të skualifikojnë dhe të ulin shokët e tyre.

Rastet e bullizmit janë gjithashtu në rendin e ditës, ku fëmijët dhe adoleshentët janë viktima të talljes dhe diskriminimit, duke i bërë ata të ndjehen të refuzuar dhe në depresion, dhe disa të bëjnë vetëvrasje në mënyrë që të mos mbajnë poshtërim të tillë.

Në mënyrë të ngjashme, ka disa raste në të cilat të moshuarit janë viktima të frikësimit nga të afërmit ose kujdestarët që përdorin fjalë vulgare dhe të turpshme, për të përjetësuar abuzimin e të moshuarve.

Sot, abuzimi virtual ka pushtuar rrjetet e internetit dhe rrjetet sociale në një dimension që nuk është parë kurrë në historinë e njerëzimit. Prandaj, subjektet përdorin hapësirën dixhitale në mënyrë anonime dhe pa kufij, për të fyer njerëzit, grupet dhe institucionet.

Të ballafaquar me këtë përshkallëzim të abuzimit, viktimat kanë dëmtuar shëndetin jetësor të tyre, gjë që dëmton shpirtin, gjë që mund të çojë në depresion ose neurozë. Megjithatë, ata duhet të forcojnë energjinë e tyre psiko-shpirtërore për t’u çliruar nga repertori abuziv i vrazhdësisë.

Është thelbësore që viktimat të kërkojnë ndihmë nga psikoterapistë dhe subjekte që kanë fuqinë për t’i mbështetur ata për të ndaluar ciklet e abuzimit verbal. Është ashtu siç thotë libri i Proverbave: “Ka fjalë që godasin si një shpatë, por gjuha e të urtëve sjell shërim”

Përfundimisht, abuzimi verbal është i bazuar në fjalë dhe mendon të jetë i pasjellshëm, duke ndërvepruar me njëri-tjetrin dhe simbolikisht si një formë politike, financiare dhe kulturore e përbuzjes për të tjerët, që është mallkimi i jetës njerëzore, siç tregojnë psikoanalistët Erich Fromm dhe Rollo May.