Janë disa gjëra të cilat nuk duhet t’ia thoni asnjëherë shefit tuaj.

Përgjithësisht, marrëdhënia me shefin është e natyrës profesionale, ndonëse nuk duhet nënvleftësuar edhe ajo personale. Me një fjalë, është një marrëdhënie disi e komplikuar qe kërkon vëmendje te posaçme, veçanërisht nga ju.

Edhe me pare kemi folur për marrëdhënie te tilla, por duket se informacionet ne këtë lëmë nuk janë asnjëherë te tepërta, ndaj ju këshillojmë qe te konsultoni edhe këto me poshtë:

Problemet tuja personale sentimentale

Problemet tuaja financiare

Problemet shëndetësore, me përjashtim te rasteve te rralla

Mendimet tuaja rreth kolegëve

Mendimet rreth menaxhimit të kompanisë

Opinione mbi aftësitë e drejtuesve të tjerë të kompanisë

Oferta të tjera pune që ju janë ofruar

Pakënaqësitë me punën

Konflikte personale me koleget, vetëm në rastin kur është e nevojshme ndërhyrja e tij

Thashetheme që dëgjoni rreth së ardhmes së kompanisë.