Mënyra e pagesës elektronike të pikë pagesave rrugore nëpër Maqedoni ka filluar me punë. Mirëpo njëra ndër pyetjet më të shpeshta ishte se ku mund të gjenden dhe pikë shitjet e kartelave. Mirëpo për momentin kartelat mund të blihen vetëm në qendrat e kontrollit të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore që gjendet në pikë pagesën rrugore në Petrovec.

Munden të blihen me 300 denarë kredi, ndërsa mbushja bëhet sipas dëshirës. Është lehtësim i madh se mund të mbushën edhe nëpërmjet internetit. Janë parashikuar edhe zbritje të cilat arrijnë deri në 7%. Së shpejti do të furnizohen të gjitha pikë pagesat rrugore ku mund të shiten dhe të mbushen të njëjtat. Gjithashtu rrjeti i shitjeve do të zgjerohet edhe nëpër pompat e benzinës dhe lokacione tjera.