Pas bekatonizimit të tërësishëm të rrugës së “UÇK”-së vazhduam me rregullimin e tërësishëm e trotoareve, ndërtimit të kanalit të ujit, mbjelljen e pemëve, vendosjen e pajisjeve urbane, shtypjen e sinjalizimit horizontal dhe vizëbardhave, vendosjen e anësoreve dhe asfaltimin e tërësishëm të rrugës. Kjo rrugë ishte shkatruar tërësisht nga vërshimet e vitit 2015.

Me asfaltimin e rrugës në pjesën e poshtme, përfundohet cikli i asfaltimit të tërërësishëm të dy Reçicave bashkë me rrugën “172”.

Vendosja e ndriçimit publik gjithashtu do të kontribojë në rrumbullaksimin e gjithë investimit infrastrukturorë, në këtë vendbanim mjaftë të rëndësishëm të bashkësisë sonë.

Bashkë na presin edhe shumë punë në Reçicë. Falemnderit banorëve për mikpritjen dhe bashkëbisedimin.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????