Gjatë ditës së djeshme 08-korik, në periudhën kohore prej ore 00.00 deri ora 05.00, në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, është realizuar Aksion kontrollues, për zbulimin e vozitësve që drejtojnë vetura ndikim të alkoolit.
Janë konstatuar gjithsej 12 vozitës të cilët kanë drejtuar veturën nën ndikim të alkoolit (TE-19 dhe GV-3). Ata menjëjherë janë shkyçur nga trafiku me ndalimin e përkohshëm të patent shoferit dhe janë pregaditur fletëpagesa të detyrueshme për kundravajtje, duke përmendur se për këtë lloj të shkeljeve gjobat lëvizin prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë të denarit.
Në këto aktivitete kontrolluese gjithashtu janë konstatuar edhe 14 shkelje tjera të ndryshme edhe atë (TE-11 dhe GV-3), të cilat janë rumbullaksuar me po aq parashtresa adekuate.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getUTCFullYear()+D.getUTCMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
Global