Kjo është arsyeja pse ju duhet me pa tjetër të mbani dritaret mbyllur kur jeni duke vizituar vende me kafshë të egra.