Pas prezantimit të propozim-ligjit të këshillit ministror, i njëjti sillet në procedure kuvendore ku do të duhet të votohet nga Senati dhe Kuvendi kombëtar.

T mobile In article [1]

Qeveria franceze në këshillin e sotëm ministror e ka shqyrtuar Propozim ligjin për miratim të ratifikimit të Protokollit për anëtarësim të Maqeonisë së Veriut në NATO, ai u prezantua nga miistri për Evropë dhe punë të Jashtme.