Pas prezantimit të propozim-ligjit të këshillit ministror, i njëjti sillet në procedure kuvendore ku do të duhet të votohet nga Senati dhe Kuvendi kombëtar.

Qeveria franceze në këshillin e sotëm ministror e ka shqyrtuar Propozim ligjin për miratim të ratifikimit të Protokollit për anëtarësim të Maqeonisë së Veriut në NATO, ai u prezantua nga miistri për Evropë dhe punë të Jashtme.

Të barabartë në relacion me të gjithë

Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë ti realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre.Avokati i Popullit është organ i pavarur i përcaktuar me Kushtetutë i cili i promovon dhe  mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve…
Më tepër
Loading...