Zv/Kryeministri për çështje europiane, Bujar Osmani sot ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me rektorin e UEJL, Abdulmenaf Bexheti ku parashihet që UEJL të bën redaktimin e terminologjisë juridike në gjuhën shqipe të akteve juridike të administratës vendore, me qëllim të implementimit të saktë të ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Përpos kësaj në marrëveshje parashihet bashkëpunim në rritjen e kapacitetve apsorbuese për mjetet IPA si dhe bashkëpunim për procesin e negociatave.

Loading...