Lidhur me procedurën për ndryshimin e tabelave të shpalljes të Ministrisë së Financave që duhet të jenë në tre gjuhë, duam ta njoftojmë opinionon se procedura e tenderimit të cilën e zbaton Shërbimi për punë të përgjithshme të përbashkëta ka përfunduar. Ju njoftojmë se bashkëpunimi me Shërbimin për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, tabela e shpalljeve tregjuhëshe e Ministrisë së Financave në maqedonisht, shqip dhe anglisht do të vendoset gjatë javës së ardhshme.