Deputeti Antonio Miloshoski ka refuzuar të zbulojë se nga i ka marrë të dhënat mbi diagnozën e prokurores speciale Janeva e cila disa ditë ka qenë në pushim mjekësorë.

I pyetur sot në lidhje me këto informacione ai është përgjigjur se janë gjëra për interes publik dhe se ka kërkuar nga prokurorja dhe fondi shëndetësorë që të sqarojnë se si është dhënë pushim mjekësorë 30 ditë pa komision shëndetësorë.