Libri i sh krye-parlamentarit Stojan Andov mund të shitet, kështu vendosi Gjykata e Apelit në Shkup, e cila hoqi ndalesën për shitje të librit në fjalë.

Paraprakisht Gjykata Themelore Shkupi 2 kishte sjellë vendim i cili ndalonte shitjen e librit të Andovit me titull “Deri tek atentati dhe pas tij”, në të cilin libër Andov implikon përzierjen e Lubomir Fërçovskit.

Ndalesën Gjykata Themelore e solli për shkak të shkeljes së të drejtave personale të paditësit Lubomir Fërçkovski.

Loading...