Venec I, ishte pika e ndalesës për ekipin e kandidatit Hekuran Duka, i cili pasi takoi një numër të madh të shtëpive të këtij rajoni, ditën e përmbylli me një tubim madhështor, ku qytetarët parashtruan pyetje reth këndvështrimit të kryetarit Hekuran Dukës për hallet dhe problematikat e tyre, me ç’rast kandidati prezantoi programin e tij, dhe premtoi fuqishëm që do ti qaset problematikave me përkushtim dhe vullnet, por kërkoi besimin e qytetarëve për ti besuar udheheqjen e komunës, dhe për ti dalë në krah Hekuran Dukës që së bashku ta bëjmë Dibrën ashtu siç i ka hije, por duke theksuar se ata që mund dhe që duhet ta bëjmë këtë qytet janë qytetarët me në krye Hekuran Dukën.

Kur të tjerët nuk bëjnë asgjë, përveç kritikave dhe sharjeve, ne kemi ide dhe vizione konkrete për këtë qytet.

Bashk drejt fitores!

Loading...