Provimi pranues do të mbahet më 14-04-2019 të dielën në ora 11.00 në disa qytete (Shkup, Tetovë, Strugë, …).

Në provimin pranues mund të konkurojë çdo nxënës që kryen klasën e nëntë, në web faqen  www.ykc.edu.mk/en/admission-formhttp://www.ykc.edu.mk/en/admission-form , Afati i konkurimit është deri më 13-04-2019.

Kushtet e provimit pranues:

•    Provimi pranues do të përmbajë pyetje nga Matematika, Kultura e përgjithshme dhe pyetje për indentifikimin e shkallës së intelegjencës.

•    Provimi pranues do të jetë në gjuhën Shqipe, Maqedonase, Turke dhe Angleze.

•    Njohja e gjuhës Angleze apo Turke nuk është e domosdoshme për aplikim në provim pranues.

•    Nxënësit do të fitojnë lirime në përqindje për pagesën e shkollës sipas tabelës së dhënë nëse i fitojnë 15-të vendet e para në provimin pranues për Shkup, Tetovë dhe Strugë.