Daniel Morton ishtë vetem 10 vjeç kur doktorët e diag.nostikuan me tu.mor në tru dhe i thanë që gjendja e tij ishtë shumë e rëndë dhe ai do të kishte maksimumi 18 muaj jete.

Djaloshi iu nënshtrua në atë kohë një operacioni të rëndë prej 11 oresh gjatë të cilit doktorët i hoqen një pjesë të madhe të tum.orit në tru por përsëri djaloshi nuk kishte shumë mundësi për të jetuar.

Ai kurrë nuk e trishtua dhe vazhdoi të bënte terapitë e tij dhe u bë pjesë e një programi për metoda të reja kundër tum.orit në tru. Pas shumë muajsh doktorët kuptuan që truri i tij filloi të stabilizohej dicka që nuk mund të ndodhë në menyrë natyrale. Djaloshi edhe pse ishtë shumë i lodhur dhe i rënduar nga kimiot.erapitë e shumta nuk ndaloi kurrë se luftuari dhe sot ai ka arritur të jetë pothuajse se 100% i kuruar.

Historia e djaloshit ka prekur të gjithë boten duke i motivuar njerëzit që nesë nuk dorëzohesh në jetë, çdo gje është e arritshme.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();