Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se pas pranimit të dy raportimeve (edhe nga njëra palë edhe nga pala tjetër), punonjësit e policisë u drejtuan në selinë e Bashkësisë Fetare Islame në Bit Pazar dhe në vendin e ngjarjes nuk është konstatuar prishje e rendit dhe qetësisë publike.

“Ministria e Brendshme ka detyrimin për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, ndërsa punët e brendshme të Bashkësisë Fetare Islame janë punë të anëtarëve të kësaj bashkësie fetare dhe ne fuqimisht i hedhim poshtë përpjekjet e individëve dhe subjekteve politike për të përfshirë Ministrinë e Punëve të Brendshme në këto zhvillime”, citohet në njoftim.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();