Pas incidentit të djeshëm, kur pati një ndërhyrje në Bashkësinë Fetare Islame, e cila nga organet e saj legjitime u cilësua si joligjore, AlternAtivA konstaton se bëhet fjalë për një shkelje të pavarësisë institucionale të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut dhe mosrespektim i organeve të saj legjitime, të zgjedhura konform organizimit të saj të brendshëm.

Nisur nga kjo, Alternativa – duke i respektuar standardet e shtetit shekullar – por duke qenë edhe e interesuar për mirëqenien e komunitetit mysliman në vendin tonë, kërkon nga institucionet e drejtësisë dhe nga organet e rendit që ta respektojnë organizimin e brendshëm të bashkësive fetare dhe të mos lejojnë ndërhyrje, që e rrënojnë harmoninë ndërfetare dhe jetën fetare të besimtarëve, në këtë rast të besimtarëve myslimanë.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();