Sot në xhamin e Bubavecit familja e Mehmet Gashit nga Qabiqi i Klinës e ka falur gjakun e  vajzës Agnesa Gashi.

Xhaku iu ka falur familjes Sabri Asllanaj nga Sharbani i Prishtinës, pasi në një aksident  ia kishin marr jetën  para 5 viteve studentes Agnesa Gashi.

Me pajtimin e këtyre familjeve është marrë Këshilli i Lëvizjes Kombëtarë për pajtimin e gjaqeve, i përberë nga Mulla Xhevat Kryeziu prof Mehmet Rrukiqi prof Januz Mazrreku Muj Gashi si mbar familja Gashi.

Loading...