Gjatë dhjetë ditëve të kaluara të këtij muaji (shkurt), Stacioni policorë për siguri në trafikun rrugorë, ka realizuar më shum kontrolle të përforcuara për shpejtësi, në të cilat janë zbuluar dhe në mënyrë ligjore janë sanksionuar gjithsej 207 kundërvajtje, për tejkalimin e shpejtësis së lejuar maksimale.

Në vendbanuime janë konstauar gjithsej 121 shkelje, kurse jasht vendbanimeve janë konstatuar gjithse 86 shkelje. Nga kundërvajtjet e konstatuar jasht vendbanimeve, 22 shkelje kanë qenë për 50-70 kilometra në orë, më tepër se e lejuara, dhe 1 mbi 70 kilometra në orë, ndërsa në vendbanime, 39 vetura kanë lëvizur me shpejtësi mbi 30-50 kilometra në orë, më tepër se maksimalja e lejuar.

Shekljet e konstatuar  gjatë këtyre kontrolleve  janë rumbullaksuar me 151 fletëpagesa të detyrushme për kundërvajtje, 26 fletëpagesa për kundërvajtje, dhe 30 vërejtje me shkrim.

Gjatë kontrollit gjithashtu janë konstatuar edhe 19 lloje tjera të kundërvajtjeve ( regjistrim i skaduar, drejtim pa patentë shoferi, drejtim nën gjendje të alkoolizuar, shofer fillestarë të cilët nuk u janë përmbajtur përkufizimeve të parapara ligjore e kështu me radhë) kështu që edhe për këto shkelje janë pregaditur fletëpagesa adekuate.

Loading...