Njerëzit rifitojnë kujtimin e një ngjarjeje të kundërt sesi e panë atë, tregon një raport i botuar sot.

Në vend të ndërtimit të një kujtese të kaluar duke ndërtuar një fotografi nga detajet e ngjarjes, truri formon një ‘thelb’ të përgjithshëm të asaj që ndodhi së pari. Më pas ajo plotëson historinë duke nxjerrë më shumë detaje.

Ky proces duket të jetë e kundërta se si funksionon truri kur has në fillim një ngjarje.

Gjetjet e fundit mund t’u japin shkencëtarëve një pasqyrë më të madhe në besueshmërinë, dhe saktësinë e kujtesës dhe dëshmitë e dëshmitarëve të incidenteve si krimi.

Studiuesit nga Universiteti i Birminghamit u treguan pjesëmarrësve imazhe specifike dhe kërkuan që të shoqërojnë çdo imazh me një fjalë të veçantë.

Ata më vonë u dhanë fjalën dhe u kërkuan të mbanin mend imazhin në detaje sa më shumë që të jetë e mundur.

Gjatë gjithë këtij procesi, aktivitetet e trurit të secilit pjesëmarrës u monitoruan duke përdorur 128 elektroda të bashkangjitura në kokë.

Elektrodat i lejonin shkencëtarët të shihnin ndryshimet në modelet e trurit me saktësi mili-sekondë.

Një algoritëm dekodimi u përdor për të përcaktuar llojin e imazheve që formohen në tru në kohë të ndryshme.

Juan Linde Domingo, autori kryesor i studimit, tha se kujtesa është një proces rindërtues, i njëanshëm nga njohuritë personale dhe pikëpamjet e botës.

“Por pikërisht se si kujtimet rindërtohen në tru, hap pas hapi, aktualisht nuk kuptohen mirë”, tha ai.

Gjetjet nga studimi janë në kontrast të thellë me mënyrën se si truri përpunon imazhet kur i takon së pari. Kur fillimisht shohim një objekt kompleks, janë detajet vizuale – modelet dhe ngjyrat – që ne perceptojmë së pari.

Informacioni kuptimplotë që na tregon natyrën e objektit që ne shohim, qofshin një qen, kitarë ose filxhan, vjen më vonë.

Ai gjithashtu sugjeron se truri i jep përparësi koncepteve mbi detajet, gjë që ka implikime të mëtejshme se si kujtesa mund të ndryshojë me çdo proces të rikthimit.

Është e paqartë nëse procesi i kundërt është i “ngurtësuar” dhe nëse është i ndryshëm në rastet më komplekse ku përfshihet më shumë se një imazh.

Ajo gjithashtu mund të ketë implikime për kushte të tilla si çrregullime post- traumatike.