Qeveria e kryesuar nga LSDM vazhdon me zbatimin e masave të projektuara që i zvogëlojnë shpenzimet dhe e lehtësojnë jetën e qytetarëve.

Me udhëheqjen ekonomike të financave, me shkurtimin e shpenzimeve joproduktive, në Buxhet janë liruar mjete për sigurimin e mjekimit spitalor falas për pensionistët me pensione të ulëta si edhe shërbime shëndetësore falas specialisto-konsultative dhe shërbime spitalore shëndetësore për personat pranues të asistencës sociale, thekson LSDM.

“Kjo do të thotë se këtë vit pensionistët të cilët kanë pension më të ulët se 14.000 denarë janë liruar nga pagesa e participimit në kuadër të mjekimit spitalor në institucionet shëndetësore spitalore.