Edhe drejtori i Shoqatës aksionare “Ekonomia e ujërave të Maqedonisë” Ilmi Selami ka filluar me implementimin e gjuhës shqipe në këtë ndërrmarje.

Selami menjëherë pas zyrtarizimit të ligjit për gjuhët në ndërmarjen të cilën e drejton ka vendosur tabelë me emrin e kompanisë në dy gjuhë atë maqedonase dhe shqipe.

Më poshtë mund të shihni foton