Fëmijët do të kenë të njëjtin numër të partnerëve romantikë gjatë jetës aq sa ka pasur nëna e tyre, tregon një hulumtim i botuar në revistën PloSone.

Një numër i barabartë i nënave dhe partnerëve të fëmijëve nuk kanë lidhje me statusin e shoqërisë, por ka të ngjarë që nënat të transferojnë aftësitë që lidhen me marrëdhëniet romantike me fëmijët.

Ky pohim është rezultat i studimit të të dhënave nga më shumë se 7,000 nëna dhe fëmijët e tyre biologjikë në SHBA nga Hulumtimi Gjinor Kombëtar i Rinisë 1979 dhe Hulumtimi Gjinor Kombëtar i Fëmijëve dhe të Rinjve. Ata janë ndjekur për të paktën 24 vjet.

Hulumtimi përfshinte pyetje rreth partnerëve, përfshirë ata me të cilët jetonin, ata me të cilët nuk ishin, për marrëdhëniet që përfunduan me martesën dhe ata që përfunduan me divorc.

“Kemi gjetur se numri i martesave dhe numri i partnerëve në rastin e nënave ishte e ngjashme me numrin e partnerëve dhe marrëdhënieve të fëmijëve të tyre”, tha Claire Kamp Dush, profesoreshë e shkencave humane në Universitetin Ohio, e cila udhëhoqi ekipin e hulumtuesve.

Ai thotë se një numër i partnerëve nëna dhe fëmijë nuk kanë lidhje me statusin e shoqërisë, por ndoshta duke transferuar aftësitë që lidhen me marrëdhëniet romantike me fëmijët, duke mësuar të ndërveprojnë me të gjithë dhe partnerët e ardhshëm, shkruan Daily Mail.